Menu

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Såby Fodbold den 9.marts 2022 kl. 19.00

image Indkaldelse til generalforsamling i Såby Fodbold 2021
15. februar 2022 kl. 21:31

Ordinær generalforsamling i Såby Fodbold den 9.marts 2022 kl. 19.00

 

I henhold til vedtægterne indkalder Såby Fodbold hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 9. marts 2022 kl. 19.00 i Tutten, Såby Hallen.

 

Ønsker du at fremsætte forslag på generalforsamlingen, så skal de være formanden i hænde senest den 23. februar 2022. 

 

Mød op og gør din indflydelse gældende.

 

I henhold til Såby Fodbolds vedtægter følger generalforsamlingen følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og 2 eller flere stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Erhvervsklubbens beretning
  4. Kassereren fremlægger revideret regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - på valg til bestyrelsen er:

Thomas Lyseen, Bo Jeppesen, Michaeel Emborg og Henrik Thougaard der alle ønsker genvalg, samt Thomas Madsen, der ikke ønsker genvalg.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant
  2. Eventuelt